+48 608799623   

Tłumaczenia

Wykonanie poprawnego przekładu jest często bardzo trudnym zadaniem. Należy w nim przede wszystkim zadbać o poprawność gramatyczną oraz fleksyjną każdego zdania. Nie można jednak zapominać o zależnościach kulturowych, które występują w różnych państwach. To właśnie one często świadczą o jakości tłumaczenia sprawiając, że jest ono w pełni zrozumiałe dla każdej czytającej je osoby. Należy pamiętać,że zdanie dotyczące przykładowo samochodu, może wydawać się całkowicie jasne w jednym języku, jednak w innym nie będzie miało żadnego sensu.

Każdy tłumacz przysięgły jest zobowiązany do spełniania określonych wymagań, a także posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania tego zawodu. Przepisy ustawy określają, że realizować przekłady przysięgłe mogą tylko osoby, które między innymi posiadają obywatelstwo polskie, czy też jednego z państw członkowskich UE, znają język polski, posiadają wykształcenie wyższe, a także zdany egzamin z rozległej wiedzy dotyczącej takich zagadnień, jak administracja, prawo, a nawet samochody. Potwierdzający on ich umiejętność do wykonywania przekładu z języka polskiego na obcy lub też odwrotnie.

Istnieją różne rodzaje przekładów, w tym wspomniane już tłumaczenia przysięgłe, które uwzględniają dokumenty procesowe oraz urzędowe, w tym samochodowe. Wyróżnić można również przekłady zwykłe, które mogą dotyczyć dowolnej dziedziny. Jednak częściej są po prostu wykorzystywane przy listach motywacyjnych oraz CV. Można również wyróżnić przysięgłe i zwykłe tłumaczenia ustne symultaniczne, czyli na bieżąco wraz z mówcą, a także konsekutywne, czyli po wysłuchaniu fragmentu wypowiedzi.

Świadczymy tłumczenia z oraz na języki: