+48 608799623   

Tłumaczenia przysięgłe

Poza standardowymi translacjami, możemy Państwu zaproponować również wymagające specjalnych uprawnień tłumaczenia przysięgłe. Każdy translator wykonujący tego rodzaju przekłady jest osobą zaufania publicznego i posiada stosowne uprawnienia, do wykonywania przekładów dokumentów procesowych, sądowych, szkolnych, a także aktów stanu cywilnego i innych dokumentów urzędowych.

Tłumaczenia przysięgłe zawsze mają nadawany specjalny numer, pod którym zostają umieszczone w odpowiednim, dedykowanym dla nich repertorium. Ponadto, pod każdą tego typu translacją, osoba która jej dokonała podpisuje się oraz przybija pieczęć potwierdzającą jej prawo, do wykonywania przekładów w danym języku.

Współpracujące z nami osoby, podczas wykonywania translacji stosują się do zapisów odpowiedniej ustawy oraz innych źródeł prawa, a także zasad etyki zawodowej. Jako jedno z niewielu biur na terenie całego kraju jesteśmy w stanie wykonać przekład dokumentów z polskiego na jeden z niemal 50 języków obcych, w tym również na chiński, turecki czy koreański.