+48 608799623   

Tłumaczenia samochodowe

Nasze usługi kierujemy również do wszystkich osób, które dokonały zakupu pojazdu za granicą i chciałyby go zarejestrować w Polsce. Tłumaczenia samochodowe są w naszym biurze osobno wyceniane i dotyczą kompletu wszystkich dokumentów. Chodzi tu między innymi o umowę kupna sprzedaży i pozostałą dokumentację transakcyjną, a także kartę pojazdu, dowód rejestracyjny i pozostałe dokumenty.

Aby dokumenty takie zostały zaakceptowane przez wydział komunikacji w urzędzie, w którym chcą Państwo dokonać rejestracji pojazdu, tłumaczenia samochodowe są uwierzytelnione (przysięgłe). Realizuje je translator posiadający stosowne, zawodowe uprawnienia do wykonywania tego rodzaju przekładów. Komplet dokumentów jest przez niego podpisany oraz opieczętowany, co gwarantuje, że nie będzie problemów z ich respektowaniem przez urząd, w którym dokonujecie Państwo rejestracji.

Dokonujemy translacji dokumentów potrzebnych do zarejestrowania auta, przyczepy czy motocykla. Zlecenia oraz prośby o wycenę mogą Państwo przesyłać przez naszą platformę online.